Afrikaans English

Gerrie Nuus / News

Klik vir Afrikaans

Click for English

VERS VIR DIE DAGEn my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.

#Fil 4:19