Afrikaans English

Gerrie Nuus / News

Klik vir Afrikaans

Click for English

VERS VIR DIE WEEK'Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op, ewige deure, dat die Erekoning kan ingaan!'

-  Ons moet ons harte en lewens open en toelaat dat die Here inkom.

-  Hy wag vir ons om die deure van ons harte vir hom te open.

-  Hy belowe dat as ons Hom innooi Hy in ons lewens sal inkom.

-  Kom ons verwyder elke struikelblok so dat die weg vir Hom sal oop wees!


GEBED: Vader, Ek lig vandag my hoof, Ek sluit die poorte van my lewe oop om U in te laat en ek open die deure vir U. Ek bid dat U binne my sal kom leef. Amen.