Tuis Skool Kalender Ons Skool Inskrywings Finansies Akademie Sport Personeel Foto Album Kontak Ons

Skool Kalender

Januarie

Februarie

Maart

April

Mei

Junie

Julie

Augustus

September

Oktober

November

Desember

Oueraand / Parents Evening RITZER RITZER Sien Meer / View More Informasie Form Information Form Indemnity Form Winterskool / Winter School Maandag, 23 Julie vanaf 17:00 tot 19:00. Monday, 23 July from 17:00 till 19:00. Veldskool Die Ritzer is ons skool se koerant. Die redaksie bestaanuit ons eie leerders wat gereeld berig op die gebeure by die skool.  The Ritzer is our school's  newspaper. The editors  consist of our own learners who regularly report on the events at the school. Sien Meer / View More Saterdag, 27 Oktober 2018 Saturday, 27 October 2018