Afrikaans English

Gerrie Nuus / News

Klik vir Afrikaans

Click for English

VERS VIR DIE WEEKGebed is noodsaaklik vir die lewenspad. Maak gebed jou voorkeurtaal. Gebed is die lewensaar van jou geloof. Dit skep ʼn bewustheid van die heilige in jou en van die teenwoordigheid van God in alles wat jy doen. Gebed is net so belangrik soos asemhaal.


Dit bring jou nader aan die teenwoordigheid van die lewegewende God.


Gebed: Here, dankie vir die gawe van gebed, dat ek enige tyd en plek met die lewende God kan praat. Dankie vir u Heilige Gees wat my help om in u Naam te kan bid al weet ek nie altyd wat om te sê nie. Amen